Trong vòng 7 ngày khi chuyển mạng số di động vẫn được giữ nguyên

0
7175

Trong quá trình chuyển mạng thời gian tối đa để đổi là 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu chuyển mạng của thuê bao được khách hàng đăng ký chuyển mạng đáp ứng đủ các điều kiện được quy định.

Dự thảo chỉ ra nguyên tắc chung là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất phải cung cấp đầy đủ dịch vụ chuyển mạng một cách công bằng, bình đẳng và không phân biệt đối cho tất cả các thuê bao di động.
Theo thông tin dịch vụ viễn thông không hỗ trợ việc chuyển sang Nhà mạng chuyển đến các dịch vụ ứng dụng viễn thông mà thuê bao khách hàng đăng ký dịch vụ chuyển mạng đang sử dụng tại Nhà mạng chuyển đi.

Thời gian để hoàn thiện quá trình chuyển đổi mạng có thể mất tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu chuyển mạng của thuê bao đăng ký chuyển mạng đáp ứng đủ các điều kiện được quy định.
Khoảng thời gian giữa cắt và mở dịch vụ không quá 06 giờ. Công ty chuyên thông tin di động mặt đất cung cấp cho thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng theo nguyên tắc Nhà mạng chuyển đi cắt dịch vụ sau đó Nhà mạng chuyển đến mới mở dịch vụ.
Các bên tham gia phân phối dịch vụ chuyển mạng và sử dụng cơ sở dữ liệu thuê bao chuyển mạng phải đảm bảo được những thông tin riêng tư của thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng theo quy định tại Điều 6 Luật Viễn thông.
Về thông tin thuê bao: Đối với thuê bao trả sau, khi đăng ký thông tin thuê bao phải đầy đủ, chính xác so với hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông mà thuê bao đó đã ký với nhà mạng chuyển đi; đối với thuê bao trả trước: Khi đăng ký các thông tin thuê bao phải đầy đủ, chính xác theo các quy định về việc đăng ký thông tin thuê bao trả trước của nhà mạng.
Những thuê bao muốn chuyển sẽ được Nhà mạng chuyển đi kích hoạt dịch vụ thông tin di động mặt đất trong vòng 90 ngày trước thời điểm đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển mạng.
Đối với thuê bao trả sau không nợ cước của kỳ thanh toán cước gần nhất trước ngày đăng ký dịch vụ chuyển mạng. Thuê bao trả sau không sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế trong tháng liền trước hoặc trong tháng đăng ký dịch vụ chuyển mạng.
Khi khách hàng đăng ký chuyển mạng, chủ thuê bao di động có nhu cầu đăng ký dịch vụ chuyển mạng thực hiện thủ tục đăng ký dịch vụ chuyển mạng với Nhà mạng chuyển đến bao gồm tối thiểu các nội dung được quy định. Thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển mạng phải thanh toán đủ cước phí cho Nhà mạng chuyển đến cước dịch vụ chuyển mạng. Cước dịch vụ chuyển mạng sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

Thuê bao đã được đăng ký dịch vụ chuyển mạng có thể đổi hoặc hủy đăng ký dịch vụ chuyển mạng tại bất kỳ thời điểm nào cho đến thời điểm nhận được thông báo của nhà mạng về lịch chuyển mạng.
Thuê bao đăng ký chuyển mạng có thể thực hiện bằng các hình thức như: Nhắn tin đến Trung tâm chuyển mạng quốc gia; Thông báo cho Nhà mạng chuyển đến.
Bộ Thông tin và Truyền thông đang bắt đầu thực hiện chiến dịch lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ. Trung tâm chuyển mạng quốc gia sẽ là bộ phận chủ yếu của hệ thống triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số tại Việt Nam theo mô hình tập trung.
Nếu như trong trường hợp một chủ thuê bao di động gửi yêu cầu chuyển mạng tới nhà cung cấp dịch vụ (nhà mạng) A thì nhà mạng A sẽ chuyển tiếp yêu cầu này tới Trung tâm chuyển mạng. Trung tâm chuyển tiếp yêu cầu đó đến nhà mạng cũ (gọi là nhà mạng B) của chủ thuê bao để nhà mạng B kiểm tra, xác thực thông tin thuê bao, sau đó phản hồi lại Trung tâm về việc chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu chuyển mạng.
Theo thông tin phản hồi của khách hàng lại được Trung tâm thông báo cho nhà mạng A. Nếu yêu cầu được chấp thuận thì nhà mạng A thông báo lịch trình chuyển mạng cho chủ thuê bao. Trung tâm chuyển mạng sẽ yêu cầu nhà mạng B và nhà mạng A lần lượt thực hiện ngắt dịch vụ và kết nối dịch vụ cho chủ thuê bao; lưu thông tin định tuyến của thuê bao vào cơ sở dữ liệu và cập nhật thông tin này cho tất cả các nhà mạng.
Quy trình chuyển mạng đã có trung tâm chuyển mạng quốc gia có trách nhiệm xử lý. Cơ sở dữ liệu quốc gia đặt tại Trung tâm chuyển mạng quốc gia lưu trữ thông tin định tuyến của tất cả các thuê bao chuyển mạng và thông tin về giao dịch chuyển mạng của các thuê bao có mục đích đối soát giữa các doanh nghiệp. Đảm nhiệm vai trò đó sở dữ liệu quốc gia sẽ cập nhật đồng thời tới tất cả cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp viễn thông di động mỗi khi có sự thay đổi thông tin bất kỳ về thuê bao chuyển mạng.

LEAVE A REPLY